Δημοσίευμα σtον ιστότοπο του Δήμου Ηρακλείου

Με αφορμή την Ημερίδα με θέμα: «Βελτιώνοντας την ποιότητα μοσχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος. 

Δημοσίευμα.