Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης

Συχνες ερωτησεις - ΔηΤΟΒ Κρήτης

Η διαδικασία συλλογής ομφαλικού αίματος είναι απολύτως ασφαλής και δεν εμπλέκεται με τη διαδικασία του τοκετού, καθώς πραγματοποιείται αφού ολοκληρωθεί ο τοκετός, γίνει η απολίνωση του ομφάλιου λώρου, και η απομάκρυνση του νεογνού. Η συλλογή γίνεται από το κομμάτι του ομφαλίου λώρου που παραμένει στον πλακούντα και αποβάλλεται φυσιολογικά.

Η παραλαβή του εξοπλισμού συλλογής μπορεί να γίνει μετά την ολοκλήρωση της 24ης εβδομάδας κύησης. Συστήνεται η διαδικασία ενημέρωσης και παραλαβής του εξοπλισμού να έχει ολοκληρωθεί πριν η μέλλουσα μητέρα μπει στο μήνα της.

Ναι, μπορείτε να δωρίσετε ομφαλικό αίμα εαν έχετε δίδυμη κύηση.

Σε περίπτωση καθυστρερημένης απολίνωσης υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να μην επαρκεί ο όγκος του ομφαλικού αίματος πουθα συλλεχθεί για τη δωρεά. Ωστόσο δεν μπορούμε εκ των προτέρων να αποκλείσουμε ότι το υλικό θα είναι επαρκές, καθώς αυτό εξαρτάται και  από διάφορους άλλους παράγοντες, όπως πχ το σωματικό βάρος του νεογνού. Σε κάθε περίπτωση τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν αποκλειουν την μια με την άλλη διαδικασία.

Ναι, η συλλογή ομφαλικού αίματος πραγματοποείται τόσο σε φυσιολογικούς τοκετούς όσο και σε τοκετούς με καισαρική τομή.

Όχι, η διαδικασία λήψης ομφαλικού αίματος πραγματοποίεται μόνο σε τοκετούς τελειόμηνων νεογνών. Δηλαδή, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 36 εβδομάδες κύησης.

Ναι, η δωρεά ομφαλικού αίματος γίνεται σε περίπτωση κύησης από εξωσωματική γονιμοποίηση.

Ναι, μπορεί να γίνει δωρεά ομφαλικού αίματος , μόνο εφόσον έχει εξασφαλιστεί πλήρες ιατρικό ιστορικό του δότη σπέρματος ή ωαρίου από το κέντρο γονιμότητας που έχει αναλάβει τη διαδικασία.

Μπορείτε κανονικά να συμετάσχετε στη διαδικασία δωρεάς αν μένετε σε άλλο νομό. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του εξοπλισμού συλλογής πριν τον τοεκτό  και του βιολογικού υλικού μετά τον τοκετό με κάποια εταιρία ταχυμεταφορών της επιλογής σας, κατόπιν συνεννόησης με τη ΔηΤΟΒ Κρήτης και των οδηγιών που θα σας δοθούν.

Το βιολογικό υλικό πρέπει να παραδοθεί στη ΔηΤΟβ Κρήτης μέσα σε 24-36 ώρες από τον τοκετό.

Το βιολογικό υλικό μπορεί να μεταφερθεί στη ΔηΤΟΒ Κρήτης από οποιοδήποτε πρόσωπο του οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος των γονιών, χωρίς να απαιτείται εξουσιοδότηση. Κατά την παραλαβή γίνεται έλεγχος των στοιχείων και ταυτοποίηση με τους μοναδικούς  κωδικούς που έχουν δοθεί.

Η διαδικασία της δωρεάς ομφαλικού αίματος και η διαδικασία αναζήτησης μοσχεύματος αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων είναι δύο εντελώς ξεχωριστές διαδικασίες, και δεν επηρεάζει η μια την άλλη. Η επιλογή του κατάλληλου δότη για τη χορήγηση μοσχεύματος αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων βασίζεται σε γενετικούς παράγοντες και ειδικότερα στη συμβατότητα των αντιγόνων ιστοσυμβατότης (HLA) δότη-λήπτη και επομένως Ιατρικοί λόγοι καταργούν οποιαδήποτε προτεραιότητα.  Επιπλέον, δεν τίθεται ποτέ το ερώτημα εάν ο λήπτης (ασθενής ή η οικογένειά του) είναι αιμοδότης, δότης μυελού οστών ή δότης ομφαλικού αίματος.

Η πιθανότητα να χρειαστούν τα βλαστοκύτταρα στο ίδιο το παιδί (αυτόλογη μεταμόσχευση) είναι εξαιρετικά μικρή για τους παρακάτω λόγους:

(α) Σε κληρονομικά/γενετικά νοσήματα δεν χρησιμοποιούνται αυτόλογα βλαστοκύτταρα γιατί έχουν και αυτά τη γενετική διαταραχή.

(β) Σε κακοήθειες όπως οι λευχαιμίες τις παιδικής ηλικίας, θεραπεία επιτυγχάνεται σε ποσοστό 80% με χημειοθεραπεία μόνο, χωρίς μεταμόσχευση.

Για το 20% των ασθενών που θα χρειαστούν μεταμόσχευση, θεραπεία εκλογής είναι η αλλογενής μεταμόσχευση και όχι η αυτόλογη προκειμένου τα κύτταρα του δότη να θανατώσουν τα λευχαιμικά κύτταρα με ανοσολογική δράση (δράση μοσχεύματος κατά της λευχαιμίας).

(γ) Τα νοσήματα που χρήζουν αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων στα πρώτα 20 χρόνια της ζωής  είναι εξαιρετικά σπάνια (πιθανότητα 1:15.000). Και σε αυτή την περίπτωση ο μυελός των οστών ή το αίμα του ασθενούς είναι προτιμότερες πηγές αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων έναντι του ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

(δ) Κάθε μονάδα ομφαλοπλακουντιακού αίματος επαρκεί για μεταμόσχευση ατόμου με μικρό σωματικό βάρος (κυρίως μικρά παιδιά), οπότε σε ενήλικες πρέπει να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον 2 μονάδες ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Επομένως η μια Μονάδα που μπορεί να συλλεχθηκε κατά τον τοκετό του ενήλικου ασθενούς, δεν επαρκεί για μεταμόσχευση.

(ε) Σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα, δεν έχει αποδειχθεί ότι τα καταψυχθέντα κύτταρα  του ομφαλοπλακουντιακού αίματος και ομφαλίου λώρου είναι βιώσιμα για διάστημα μεγαλύτερο των 25 ετών.

Εάν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, η πιθανότητα να νοσήσει και να χρειαστεί αλλογενή μεταμόσχευση ένα αδερφάκι είναι μικρή. Η πιθανότητα να είναι συμβατό ως προς την ομάδα ιστών (τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας) το δεύτερο παιδί που θα γεννηθεί  με το πρώτο αδερφάκι του,  είναι μόνο 25%.

Η «οικογενειακή» ή «κατευθυνόμενη» φύλαξη βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος έχει ένδειξη μόνο εάν ένα μέλος της οικογένειας πάσχει ήδη από νόσημα που χρήζει μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Σε αυτή την περίπτωση εφόσον γεννιέται ένα υγιές παιδί που ενδεχομένως είναι συμβατό με το άρρωστο παιδί, συλλέγεται το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και η φύλαξη παρέχεται δωρεάν από τις Δημόσιες Τράπεζες.

Δεν συνιστάται παγκοσμίως από τις αρμόδιες Επιστημονικές Εταιρείες η δέσμευση των κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος για αυτόλογη ή οικογενειακή χρήση εάν δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ιατρικός λόγος.

Οι Δημόσιες Τράπεζες βλαστοκυττάρων είναι οργανισμοί  μη κρατικοί που βρίσκονται σε νοσηλευτικά ή άλλα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Συνδέονται με παγκόσμιο δίκτυο δοτών για την εύκολη πρόσβαση των Μεταμοσχευτικών Κέντρων ανά τον κόσμο που ψάχνουν συμβατό μόσχευμα (βλαστοκύτταρα) για έναν ασθενή.

Η δωρεά των βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος αποτελεί μια αλληλέγγυα πράξη προς το κοινωνικό σύνολο. Εάν οι περισσότεροι γονείς επιλέξουν να δωρίσουν το ομφαλοπλακουντιακό αίμα του μωρού τους, αντί να πεταχτεί στο μαιευτήριο ή να δεσμευθεί χωρίς ιατρικό λόγο σε ιδιωτικη φύλαξη, τότε θα αυξηθεί το απόθεμα σε μεταμοσχευτικές μονάδες και επομένως θα αυξηθεί η πιθανότητα κάποιος συνάνθρωπός μας να βρει συμβατό μόσχευμα όταν το χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο επωφελούνται όλοι οι ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων, είτε είναιι δωρητές έιτε όχι.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share
Telegram
WhatsApp
FbMessenger