Συμμετοχή της ΔηΤΟΒ Κρήτης στη νέα Ευρωπαική Δράση COST – CA21151

Συμμετοχή της ΔηΤΟΒ Κρήτης στη νέα Ευρωπαική Δράση COST με στόχο νέες κυτταρικές θεραπείες με βάση βλαστοκύτταρα απο ομφαλικό αίμα

Η  ΔηΤΟΒ Κρήτης συμμετέχει στην νέα Ευρωπαική Δράση COST για τη δημιουργία/παραγωγή ανθρώπινων πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων από επιλεγμένα δείγματα ομφαλικού αίματος με ομόζυγους HLA, συχνούς απλοτύπους (CA21151 – GENERATION OF HUMAN INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS FROM HAPLO-SELECTED CORD BLOOD SAMPLES (HAPLO-iPS)

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας που θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο για την παραγωγή ομόζυγων ανθρώπινων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων, για συχνούς απλότυπους (HLA) συμβατούς με σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, για μελλοντικές κλινικές εφαρμογές.

Η ΔηΤΟΒ Κρήτης συμμετέχει στις ομάδες εργασίας που αφορούν στον καθορισμό των κριτηρίων συλλογής μονάδων ομφαλικού αίματος, στον καθορισμό θεμάτων ηθικής-δεοντολογίας, στην εκπαίδευση, και στη διαμόρφωση του πλαισίου για κλινικές εφαρμογές.

Η Δράση περιλαμβάνει συμμετοχή επιστημόνων από 23 Ευρωπαϊκές χώρες, ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2026.

Κοινοποίηση
RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share
Telegram
WhatsApp
FbMessenger